Auktoriserad Stockholmsguide
Hem Att guida Kurser Länkar Dokument Om oss Omdömen
Individuell utbildning I de individuella guidekurserna har AjA guideskola HB uppsikt över vilka lektioner eleven har deltagit i och vilka prov eleven har avklarat. AjA guideskola HB ger eleven den information och de tips och länkar som behövs för att kunna studera de aktuella ämnena. Vi arbetar papperslöst så mycket som möjligt. Detta betyder att all dokumentation finns på nätet; eleven loggar in sig och laddar ner de filer hen (hon/han) är intresserad av. Mellan lektions-tillfällena sker kommunikationen mellan AjA guideskola HB och eleven med e-post, telefon och SMS. Eleven ansvarar för att hen deltar i lektionerna. Dessutom läser eleven kursmaterialet självstän-digt och lär sig de fakta som behövs inför prov. Eleven kontrollerar regelbundet (minst en gång per dag) sin e-postlåda, telefonsvarare och SMS och besvarar eventuella frågor. Lektioner Lektioner hålls med jämna mellanrum. Det är obligatoriskt att delta i minst en lektion per tema. Video För att eleven ska kunna se hur hen agerar inför gästerna spelas i vissa moduler enstaka sekven-ser in med video, vilka delges eleven. Eleven tittar på videoinspelningarna för att bedöma sig själv och eventuellt diskutera innehållet med sin lärare. Videomaterialet, som AjA guideskola HB har spelat in, kommer att lämnas till respektive elev. Originalet hos AjA guideskola HB förstörs senast fem år efter kursavslutningen. Prov Prov görs i varje kursmodul för att dokumentera elevens kunskapsnivå. Modulerna avklaras så att eleven kan koncentrera sig på ett ämne i taget. Provguidningar genomförs utomhus och i buss. Auktorisering Efter avklarad utbildning inklusive provguidningar med godkända resultat utfärdar AjA guides-kola HB ett auktorisationsbevis och en AjA-guide-ID-bricka som gäller i 5 år framåt. Förlängning av auktoriseringens giltighetstid Förlängning av guide-ID-brickans giltighetstid kräver ett nytt foto och bekräftelse på att man guidar kontinuerligt i det område man är auktoriserad i.
Ladda ner text i PDF-format Intyg och auktorisation i PDF-format Kursavgifter i PDF-format Anmälningsvillkor Individuell utbildning till Stockholmsguide Individuell utbildning till StorStockholmsguide Grupputbildning till Stockholmsguide Grupputbildning till StorStockholmsguide Grupputbildning till Transferguidguide Individuell utbildning till Stockholmsguide