Hem Att guida Kurser Länkar Dokument Om oss Omdömen
Grupputbildning till auktoriserad StorStockholmsguide
Målet med utbildningen är att den utbildade StorStockholmsguiden har förmåga att med kort varsel informera sig om ett nytt besöksobjekt, inklusive dess historiska betydelse för Sverige och Nor-den, för att kunna presentera det för gäster. Inträdeskrav för utbildning till StorStockholmsguide är genomgången, godkänd utbildning till Stockholmsguide samt minst en säsongs erfarenhet som guide i Stockholm. Utbildningen sker under nära handledning av våra lärare och består av flera delar: Besök med lärare och övriga elever: Drottningholms slott: Slottets offentliga våningar, parken och information om världsarvet. Gripsholms slott: Slottets offentliga våningar, parken och Mariefred Sigtuna: Sigtuna: Mariakyrkan, ruiner, torn, Stora Gatan, Tant Bruns Kaffestuga inkl. kännedom om Elsa Beskows saga Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin. Uppsala: Carolina Rediviva, Uppsala domkyrka, Uppsala slott med Sturemorden, Gustavianum, Gamla Uppsala. Historiska museet: Vikingatid, runstenar, förhistorisk tid, Vendeltid. Kursintyg/diplom erhålls efter godkänt resultat och genomförd utbildning inom fastlagd tid. Vidare ska varje del av utbildningen vara godkänd och eleven ska ha deltagit vid samtliga lärarledda studiebesök och lektioner. Kursavgift: Avgiften beror på deltagarnas förkunskaper och den tidsram som kursen ska hållas i, varför AjA guideskola HB gärna lämnar offert till den uppdragsgivare som så önskar.
Ladda ner text i PDF-format Intyg och auktorisation i PDF-format Kursavgifter i PDF-format Individuell utbildning till Stockholmsguide Individuell utbildning till StorStockholmsguide Grupputbildning till Stockholmsguide Grupputbildning till StorStockholmsguide Grupputbildning till Transferguidguide Grupputbildning till StorStockholmsguide