Vad erbjuder vi? AjA guideskola HB erbjuder en seriös utbildning med dokumenterad kvalitetssäkring. Vi förenar trivsamma läroformer med hög kvalitet och kompetens. Eleverna videofilmas under alla praktiska övningar, vilket hjälper dem att se vilket intryck de gör på åhörarna och att kunna korrigera sig själva. Genom vidareutbildningar säkerställer vi att kvaliteten hålls på hög nivå och att guiderna har de aktuella informationerna. Vad är våra guider duktiga på? AjA guideskola HB har som mål för sin utbildning att Stockholms gäster blir värdigt och professionellt bemötta och att de behandlas så som resebranschen lämnar utfästelse om. Detta innebär att guiden har förmåga att ta hänsyn till gästernas kunskapsnivå och komplettera med lämplig information. Guiden för sina gäster genom det moderna Stockholm med sin historia och pekar ut de mest betydelsefulla platserna och sevärdheterna. Vad har ni för nytta av våra guider? AjA guideskola HB lägger stor vikt vid att de auktoriserade guiderna är uppdaterade och att de alltid har de senaste siffrorna om Stockholm och Sverige. Genom att önskemålen från turistbranschen kontinuerligt lämnas vidare, främjas en hög kunskapsnivå och ett gemensamt uppträdande. De av oss auktoriserade guiderna är därmed väl förberedda för sitt uppdrag och sitt möte med gästerna i vår stad.
Vad gör vi? AjA guideskola HB erbjuder guideutbildningar som syftar till att förbereda de blivande guiderna så att de på ett modernt och tidsenligt sätt kan möta Stockholms gäster. Vi säkerställer en hög guidekompetens med målet att guiderna även många år efter utbildningen har de erforderliga kunskaper och färdigheter som krävs. AjA guideskola HB riktar sig också till företag, museer och institutioner, som vill guida och informera sina gäster om sina verksamhetsområden. Vi gör en objektanpassad utbildning och bidrar till att kundens gäster blir väl informerade och känner sig omhändertagna och nöjda. Hur säkrar vi vår kvalitet? AjA guideskola HB säkerställer sin kvalitet i undervisningen genom att alla prov diskuteras mellan lärarna, varefter denna dokumentation arkiveras för framtida behov. Videofilmer återlämnas till guiderna, så att de har möjlighet att korrigera sig och titta på sig själva om och om igen. Hur säkerställer vi att våra guider är språkkunniga? AjA guideskola HB utbildar företrädesvis elever som ska guida i sitt modersmål. Detta för att på bästa sätt kunna möta gästernas önskemål och förstå de olika behov, som resenärer från olika länder har. Inom ramen för olika fortbildningar, som hålls på de respektive språken, träffas guiderna kontinuerligt för att utbyta aktuell information om de länder eller områden där deras språk talas.
Hem Att guida Kurser Länkar Dokument Om oss Omdömen Ladda ner text i PDF-format Om oss Ännu mer om oss Kontakt Ännu mer om oss