Att guida är att visar vägen till platser eller att berätta om intressanta ställen, byggnader, gator och torg. Första steget mot att bli en bättre guide är att du blir medveten om dina dolda ambitioner. Var ärlig, vill du gärna imponera på dina gäster, vill du visa hur duktig du är, vill du helt enkelt tjäna pengar eller vill du bjuda dina gäster på information och upplevelse? Det avgörande är hur du bemöter dina gäster, för att så blir du själv bemött. Man ska tänka på hur man framställer saker och ting och nationaliteter. Kanske framställer man till exempel svensken som en hängiven patriot, en ödmjuk demokrat, en girig kapitalist eller en utjämnad europé. Vilket man än väljer sätter man attribut utan att vara medveten om det, men gästerna tar emot även subjektiv information. Man ska vara medveten om det förflutna, var historien så som man lärde sig i grundskolan eller var det kanske lite annorlunda ändå? Som till exempel Sankt Göran och draken, en nationalromantisk propaganda som framhävdes av en yuppie, vilken avgjorde en konflikt mellan unionstrogen och unionsfientlig adel. Eller 52 år senare en annan uppkomling, som med Lybecks hjälp gjorde samma sak och sedan i sin girighet tillägnade sig uppåt 5000 gårdar utan att ersätta sina undersåtar med något mer än att lova att skydda dem för fientliga makter
En bra guide ska uppträda som en professionell och värdig representant för Stockholm, Sverige och sin uppdragsgivare. Guiden är väl förberedd både kunskapsmässigt och språkmässigt och har korrekt klädsel som passar för uppdraget. En bra guide lämnar mångsidig, saklig och objektiv information och undviker personliga värderingar i politiska, moraliska, etniska eller religiösa frågor. Berättar guiden en saga, legend eller tradition ska guiden förtydliga att denna inte baserar på fakta. En bra guide infinner sig på avtalad plats i god tid och presenterar sig med för- och efternamn samt uppger uppdragsgivarens namn. Guiden genomför uppdraget enligt beställarens, reseledarens och gästernas överenskommelse. Om delade meningar skulle uppstå uppträder guiden lojalt gentemot parterna och ordnar med smidighet en positiv lösning för att få ett lyckat arrangemang. En bra guide främjar turismen i vårt land genom att verka för att gästerna är aktsamma om natur, djurliv och sevärdheter. Guiden visar respekt för lokalbefolkning, kultur och sedvänjor. Dessutom visar guiden lojalitet gentemot sina gäster, eskorter och kolleger och skapar en god anda.
Hem Att guida Kurser Länkar Dokument Om oss Omdömen Att guida